Stránky věnované myšlenkám švédského

vědce, mystika a teologa

Emanuela Swedenborga


Knihy onlineZ nabízených publikací

Nebe a peklo Nebe a peklo

Nejznámější a nejčtenější publikace švédského autora, myslitele a mystika Emanuela Swedenborga je detailním popisem života po životě, do kterého se lidé probouzejí po smrti svého fyzického těla; je o Bohu, o nebi, pekle, světě duchů a jejich obyvatelích. Vydalo nakl. Volvox Globator. Objednávky

svět duchů
                    obrSvět duchů a posmrtný stav člověka

Samostatně vydaná kapitola Swedenborgova nejznámějšího díla Nebe a peklo. Tato zřejmě čtenářsky nejzajímavější část celé knihy se zabývá prvním obdobím člověka po odchodu z tohoto světa. Autor na základě svých vlastních zážitků popisuje putování člověka tímto tzv. světem duchů, které trvá tak dlouho, dokud se neprojeví pravý vnitřní charakter člověka a on nevstoupí do trvalého stavu svého ducha, tedy do nebe nebo pekla. Objednávky

Božská láska a moudrost

Tato práce stručnou a uspořádanou formou předkládá filozofii stvoření, jež tvoří základ Swedenborgových teologických spisů. Autor vysvětluje podstatu Boha, stvoření a lidstva v pojmech Božské Lásky a Moudrosti. Ukázky - Objednávky

Příběhy z duchovního světa

Soubor příběhů, kterými autor prokládal některé své teologické spisy. Zaznamenávají jeho vlastní zážitky z putování světem duchů, nebesy a pekly. Autor těmito světy nejenom procházel a rozmlouval s jejich obyvateli, ale vše také pozorně sledoval a posuzoval; přináší nám tak ojedinělé svědectví ze světa za hranicemi naší běžné zkušenosti. Ukázky - Objednávky

Manželská láska

Ve tomto pojednání autor učí, že pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou trvají i po smrti a že manželství existuje i v nebi. Na zemi uzavřená manželství, která nejsou opravdová, však v nebi nepokračují... Viz ukázky nebo objednávky

Emanuel Swedenborg

(1688–1772)

Švédský mystik, vědec, náboženský reformátor a autor přibližně třiceti teologických spisů, které jsou unikátní tím, že spojují náboženskou a mystickou zkušenost s rozumem a racionalitou. Náboženství, které je předmětem jeho knih, o sobě netvrdí, že je jedinou možnou cestou k Bohu, ale obsahuje mnoho jedinečných myšlenek a perspektiv týkajících se Boha, Písma a člověka.

Swedenborg se za svého života nesnažil zakládat novou církevní organizaci a nehledal pocty či následovníky. Svou práci však považoval za božské zjevení, které se stane počátkem rozvoje nové duchovní éry a návratu křesťanství ke svému pravému středu. Tímto středem je uznání, že Bůh je Ježíš Kristus, projev neviditelného Božství tak jako naše mysl a tělo jsou projevem neviditelné duše, a že nebe nedostáhneme pouhou vírou, ale dobrým životem. Více o E. Swedenborgovi

Rozhlasový pořad Velké osudy

Dne 16.10.2007 proběhl v Českém rozhlase v rámci přednášek Velké osudy pořad o E. Swedenobrgoovi - viz informace a zvukový záznam zde

 

Diskuzní fórum věnované
myšlenkám E. Swedenborga:

http://swedenborg-cz.blogspot.cz/

-----

Knižní novinky:

Emanuel Swedenborg

Pravé křesťanství

Část I. - Bůh Stvořitel

Tímto korunním dílem, jež představuje shrnutí Swedenborgovy teologie, autor završil své obsáhlé celoživotní dílo. Cílem bylo předložit komplexní a ucelený souhrn křesťanské nauky, jak ji autor chápal v její pravdivosti a ryzosti. Objednávky

-----

Témata některých článků:

Úvod: Symbolika konce milénia

Život po životě: Probuzení ze smrti, Tunel do věčnosti

Duchovní realita: Symbolika existence, Vliv duchovního světa na člověka

Znovuzrození: Duchovní vývoj, Cesta z Egypta, Bez odměny

Bible, vnitřní význam: Božská inspirace Slova, Slovo - zrcadlo identity

Swedenborg: Emanuel Swedenborg, Swedenborg a ostatní mystici

Symbolika biblických příběhů: Jákob podvádní Ezaua, Stvoření v šesti dnech

DALŠÍ ČLÁNKY

-----

Klepnete-li na záložku knihy online, můžete si přečíst celá vydání starších překladů E. Swedenborga (například Janečkův překlad knihy Nebe a peklo či ukázky z nově vydaných publikací).
Knihy online Vaše ohlasy