Symbolika konce milénia

Přírodní jevy, čas a „JÁ JSEM“

Manželská láska v nebi

Jsou kontakty s duchy dovoleny?

Probuzení ze smrti

Spojeni zeme a nebe

Tunel do věčnosti - za hranici smrti

Koncept souvztažností

Jákob podvádí Ezaua

Srdce

Symbolika existence

Slovo, zrdcadlo identity

Bez odměny

Cesta z Egypta

Cíl

Nádherná vize

Duchovní vývoj

Božství v člověku

Přirozenost Božského zjevování

Exodus - pokušení a boje

Božská inspirace slova

Jákob a Lában

Lidská přirozenost

Swedenborg a ostatní mystici

Struktura Swedenborgova duchovního myšlení

Stvoření v šesti dnech?

E. Swedenborg - prorok nového věku

Velikonoční drama

Vliv duchovního světa na člověka