Swedenborgova teologie je vznešená (...) on jediný umožňuje člověku dotknout se Boha. Vrátil jsem se ke Swedenborgovi po rozsáhlém studiu všech náboženství (...) Swedenborg nepochybně shrnuje všechna náboženství - nebo spíše jedno náboženství - lidstva. Honoré de Balzac, francouzský spisovatel

Obdivuji Swedenborga jako velkého vědce a zároveň velkého mystika. Jeho život a práce mě vždy velmi zajímaly a přečetl jsem sedm objemných knih jeho spisů, když jsem byl studentem medicíny.
Carl Jung, švýcarský psycholog a psychoanalytik

Swedenborgovy vize (...) jsou zřídlem toho nejvyššího. William Blake, anglický básník a malíř

Swedenborg (...) Nikdo nepřijal život plněji, nikdo jej nezkoumal s větší vášní, s takovou intelektuální láskou, s takovou netrpělivostí se o něm dozvědět víc. Jorge Luis Borges, jihoamerický básník a prozaik

V mé mysli nacházím jediné světlo, které osvětluje otázku posmrtného života, ve Swedenborgově filozofii. Elizabeth Barett Browning, anglická básnířka

Velký švédský věštec, Emanuel Swedenborg, vyslovil některá tvrzení, která jsou otcem našich nových znalostí o nadpřirozených věcech. Když prvé paprsky vycházejícího slunce duchovních znalostí dopadaly na zem, osvětlily největší a nejvyšší lidskou mysl, předtím než svůj svit vylily i na menší postavy lidstva. Vrcholem této vysoké hory lidské mentality byl tento velký náboženský reformátor. Arthur Conan Doyle, britský spisovatel

Nejpozoruhodnější krok v historii náboženství nové doby byl učiněn Swedenborgovým géniem. Ralph Waldo Emerson, americký filozof

Pro mě je Swedenborgova literatura vysvětlením života - jeho významu a účelu - které uspokojuje něco v nás, co již víme, a k čemu se můžeme obrátit pouze pravdou. Amelita Galli-Curci, italská sopranistka

Tak jako každý i já tíhnu k tomu, věřit ve svět za hranicemi viditelna, a mám dostatek poetických sklonů a hnací síly k životu, že dokonce i mé vlastní omezené já se rozpíná, aby zakoušelo Swedenborgův duchovní svět. Johann Wolfgang Goethe, německý básník a dramatik

Emanuel Swedenborg měl nejzdravější a nejširší intelekt, jaký jeho doba poznala (...) S jasnou a intelektuální vizí uchopil plodné principy věcí. Henry James, Sr., americký filozof

Jsem Emanuelu Swedenborgovi hluboce vděčna za to, že mi poskytl bohatší interpretaci Bible, hlubší porozumění křesťanství a vzácný smysl pro božskou přítomnost ve světě. Swedenborgovo poselství přineslo barvu a skutečnost a jednotu do mých myšlenek o příštím životě; povzneslo mé myšlenky o lásce, pravdě a užitečnosti; je mým největším povzbuzením k překonání mých vlastních omezení. Dr. Helen Keller, slepá a hluchá americká autorka a přednášející

Veškeré mé učení je postaveno na Hahnemannovi a Swedenborgovi; jejich učení si perfektně odpovídají. James Tyler Kent, lékař a proponent moderní homeopatické teorie a praxe

Nechte mě vysvětlit, proč si Swedenborg zasluhuje zkoumání. Je skutečností, že největší poetové a spisovatelé si od něj volně vypůjčovali. Seznam je dlouhý: nejdříve Blake, jako jeho přímý duchovní následovník; potom Goethe, horlivý čtenář Swedenborga (tak jako i Kant); za nimi následují Edgar Allan Poe, Baudelaire, Balzac, Mickiewicz, Slowacki, Emerson, Dostojevskij... V historii rebelie člověka proti Bohu a řádu přírody stojí Swedenborg jako lékař, který chtěl rozbít pečeť na svatých knihách, a proto učinit rebelii nepotřebnou. Czeslaw Milosz, polský básník a prozaik

Shoda toho, co Swedenborg píše o některých svých duchovních zkušenostech, s tím, o čem vyprávějí ti, kteří se vracejí z místa, kam byli voláni, je úžasná. Raymond Moody, autor Života po životě

Lidé, kteří mají zážitky z blízkosti smrti, nahlížejí dveřmi vedoucími do života po životě, ale Swedenborg prozkoumal celý dům. Kenneth Ring, autor a zakladatel Mezinárodní asociace pro studium zážitků z blízkosti smrti

Ve světě, ve kterém hlas svědomí se často zdá tichý a nevýznamný, vyvstává potřeba duchovního vedení, jehož byl Swedenborg obzvláštním příkladem. Franklin Roosevelt, 32. president U.S.A.

Pro vás, lidi ze západu, to je Swedenborg, kdo je vaším Buddhou, koho byste měli číst a následovat! D.T.Suzuki, učenec Zen-Budhismu