Jsme, protože Bůh je
Božská prozřetelnost
Všechny věci jsou plné Boha a všechny berou podíl z této plnosti.
Pravé křesťanství 364
Čím těsněji jsme spojeni s Pánem, tím více si připadáme sami sebou, a přesto tím jasněji vidíme, že jsme Jeho.
Božská prozřetelnost 42
Pánova církev je rozšířena po celé zemi. Jsou v ní všichni, kdo žijí dobrý život podle svého náboženství.
Nebe a peklo 328
Pravá bohoslužba znamená jednat podle Pánových přikázání. To vytváří pravou lásku k Bohu a pravou víru v Něj.
Nebeská tajemství 10143
Pravá láska k bližnímu znamená touhu být užitečný pro druhé bez myšlenek na odměnu.
Nebeská tajemství 3419
Nakolik si člověk oškliví zlo, natolik do něj vstupují dobré pohnutky... Proto platí, že vyhýbat se zlu je konat dobro.
Objasněná apokalypsa 803
Pravda nezáří sama od sebe, protože v ní samotné není nic, co by hořelo. Září však od dobra, protože dobro je jako plamen, který dává světlo.
Nebeská tajemství 4742
Láska chce dát to, co je naše vlastní, druhému; milovat znamená cítit radost druhého jako svou vlastní radost v sobě.
Božská láska a moudrost 47
Aby člověk mohl získat nebeské já, musí dělat dobré věci a pravdivě myslet sám od sebe, a přesto vědět, že veškeré dobro a pravda přicházejí od Pána.
Nebeská tajemství 2883
Protože Bůh je Láska sama a Moudrost sama, je Život sám.
Pravé křesťanství 39
Každá stvořená věc je o sobě neživá a mrtvá. Oživuje ji to, že je v ní Božství a že sama v Božství přebývá.
Božská láska a moudrost 53
Je pouze jeden Božský život, který do všech plyne. Různí lidé jej přijímají různými způsoby podle individuální kvality své duše. Tu duše získala životem, který žili ve světě.
Božská láska a moudrost 53
Když zemřou děti, jsou ihned po smrti vzneseny do nebe, kde se jim dostává péče andělských žen, které za svého tělesného života něžně milovaly malé děti a zároveň i Boha.
Nebe a peklo 332
Božská prozřetelnost nepracuje se zřetelem k tomu, co je dočasné a pomíjivé a co má za cíl život člověka ve světě, ale se zřetelem k tomu, co zůstává do věčnosti, a co tedy nemá žádný konec.
Nebeská tajemství 10775
Můj příteli, vyhýbej se zlu, čiň dobro a věř v Pána celým svým srdcem a celou svou duší. Pán tě potom bude milovat a dá ti lásku, abys mohl jednat, a víru, abys mohl věřit. Pak budeš z lásky činit, co je dobré, a z víry, jež bude důvěrou, budeš věřit. A pokud vytrváš, vytvoří se mezi Ním a tebou vzájemné spojení, které bude věčné. A to je spasení a věčný život.
Pravé křesťanství 484
Dvě věci vytvářejí podstatu Boha: Láska a Moudrost. Tři věci vytvářejí podstatu Jeho Lásky: milovat druhé mimo sebe, přát si sjednotit se s nimi a činit je šťastnými ze sebe. Tytéž tři věci tvoří i podstatu Jeho Moudrosti, neboť v Bohu jsou Láska a Moudrost jedním: zatímco Láska tyto věci chce, Moudrost je uskutečňuje.
Pravé křesťanství 43
Je naprosto bezcenné, abychom znali spoustu věcí, pokud podle toho, co víme, nežijeme. Smyslem poznání je, abychom se skrze ně stali dobrými.
Nebeská tajemství 1110
Každá stvořená věc je ze své podstaty příjemcem Boha. Protože je stvořena v Bohu a z Boha, je schopna spojení; díky tomuto spojení je jako obraz Boha v zrcadle.
Božská láska a moudrost 56
Pravdy, kterým se učíme, jsou jako zrcadlo, ve kterém zříme Boha.
Pravé křesťanství 6
Život pokračuje druhým životem a smrt je pouze přechodem.
Nebe a peklo 493
Nebe je konání dobra z dobré vůle, peklo je konání zla ze zlé vůle.
Nebeská tajemství 4776
Každý okamžik života má sérii důsledků do věčnosti.
Nebeská tajemství 4690
Veškeré náboženství se vztahuje k životu a životem náboženství je konat dobro.
O životě 1
Svědomí je Boží přítomnost v nás.
Nebeská tajemství 4299
Víra je pravda přijatá srdcem.
Objasněná apokalypsa
Mít víru neznamená pouze věřit, ale také chtít a dělat to, čemu věříme.
Poslední soud 36
Víra je očima lásky.
Nebeská tajemství 3864
Láska má moc pouze skrze moudrost.
Pravé křesťanství 748
Čím těsněji se přibližujeme k Bohu, tím víc do nás Bůh vstupuje.
Pravé křesťanství 126
Previous slide
Next slide
MYSTIK, VĚDEC A REFORMÁTOR

Emanuel Swedenborg

Švédský mystik, vědec, náboženský reformátor a autor přibližně třiceti teologických spisů, které jsou unikátní tím, že spojují náboženskou a mystickou zkušenost s rozumem a racionalitou. Náboženství, které je předmětem jeho knih, o sobě netvrdí, že je jedinou možnou cestou k Bohu, ale obsahuje mnoho jedinečných myšlenek a perspektiv týkajících se Boha, Písma a člověka.

Swedenborg se za svého života nesnažil zakládat novou církevní organizaci a nehledal pocty či následovníky. Svou práci však považoval za božské zjevení, které se stane počátkem rozvoje nové duchovní éry a návratu křesťanství ke svému pravému středu. Tímto středem je uznání, že Bůh je Ježíš Kristus, projev neviditelného Božství tak jako naše mysl a tělo jsou projevem neviditelné duše, a že nebe nedosáhneme pouhou vírou, ale dobrým životem.

KLÍČOVÉ MYŠLENKY

Z MYŠLENEK

Výroky osobností

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK

Blog

Neformální diskuzní setkání 2 – ZRUŠENO

Chtěli bychom vás pozvat na 2. ročník neformálního diskusního setkání přátel učení Emanuela Swedenborga, které se bude opět konat v exercičním domě na Svaté hoře v Příbrami, a to v termínu 16.–17. října 2021. 

Celý článek »

VÝBĚR ČLÁNKŮ

JAKUB PODVÁDÍ EZAUA

Jákob podvádí Ezaua
Rev. Douglas Taylor

A Izák řekl: „Jsi opravdu můj syn Ezau?“ A Jákob odpověděl: „Jsem.“ (Gn 27, 24) Příběh z Bible, nad kterým se chceme zamyslet, již vyvolal u řady přemýšlivých lidí spoustu …

Celý článek »

BEZ ODMĚNY

Mark R. Carlson

Teologie doslovného smyslu Starého zákona je postavena na „smluvním“ vztahu s Bohem, který lze charakterizovat slovy: „Uděláš-li, co ti řeknu, odměním tě.“ Jeden z mnoha příkladů této myšlenky …

Celý článek »

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Zajímáte se o myšlenky švédského vědce, mystika a teologa Emanuela Swedenborga?

Chcete být informováni?

Nákupní košík