JÁKOB A LÁBAN

John M. Sutton

Příběhy patriarchů představují proces znovuzrozování člověka – a každý detail vypovídá o složitosti tohoto procesu. Ve Swedenborgových spisech se častokrát hovoří o znovuzrozování …

celý článek »

BOŽSKÁ INSPIRACE SLOVA

Norman Ryder

Před Swedenborgem se křesťanští teologové domnívali, že text Bible byl božsky vnuknut, avšak nebádali a nevysvětlovali již, jakým způsobem se to dělo nebo jakým postupem k tomuto …

celý článek »

JAKUB PODVÁDÍ EZAUA

Jákob podvádí Ezaua
Rev. Douglas Taylor

A Izák řekl: „Jsi opravdu můj syn Ezau?“ A Jákob odpověděl: „Jsem.“ (Gn 27, 24) Příběh z Bible, nad kterým se chceme zamyslet, již vyvolal u řady přemýšlivých lidí spoustu …

celý článek »

SLOVO, ZRCADLO IDENTITY

Rev. Robert McCluskey

Mnoho věcí v Bibli se ve svém doslovném významu zdá protiřečit svému významu vnitřnímu. Přesto však nic z toho si ani v nejmenším neprotiřečí, ale nachází se v dokonale souvztažném …

celý článek »
Nákupní košík