PŘIROZENOST BOŽSKÉHO ZJEVOVÁNÍ

Michael Stanley

Božství o sobě je neviditelné; přitom však patří k pravé podstatě jeho Bytí stvořovat, tedy vyjevovat sebe sama – podobně jako umělec – skrze stvořené. Božství tedy může být paradoxně …

celý článek »

SYMBOLIKA EXISTENCE

W. Van Dusen z knihy Přítomnost jiných světů

Existuje jedno důležité znamení skutečnosti, že Swedenborg opravdu poznal vyšší světy. Jeho pohled na tento svět prodělal naprosto radikální proměnu. Před rokem …

celý článek »

SRDCE

Následující ukázkou z Ilustrované encyklopedie tradičních symbolů se dotýkáme skutečnosti, že symbolika jazyků nejrůznějších kultur, dob a náboženství vychází z jednoho společného, dnes již pozapomenutého prazákladu vlastního celému lidskému rodu

celý článek »

KONCEPT „SOUVZTAŽNOSTI“

Z knihy Přemýšlivá duše Georga F. Doleho

V jednom ze svých shrnutí „univerzálních principů“ Swedenborg vyjmenoval „horizontální“ vztahy mezi láskou a moudrostí a „vertikální“ vztahy mezi úrovněmi reality …

celý článek »
Nákupní košík