VLIV DUCHOVNÍHO SVĚTA NA ČLOVĚKA

Ian A. Arnold

Právě v této době můžeme pozorovat ve Spojených státech, v Británii a také v mé zemi, v Austrálii, výraznou vlnu zájmu o anděly. Možná dorazí i sem do České republiky, nebo se tak už stalo…

celý článek »

TUNEL DO VĚČNOSTI – ZA HRANICI SMRTI

(Úryvky ze stejnojmenné knihy Leona Rhodese)

Dr. Moody se ve své známé knize Život po životě, publikované v roce 1975, stručně zmiňuje o tom, že spisy velkého švédského vědce a vizionáře Emanuela Swedenborga, sepsané …

celý článek »

JSOU KONTAKTY S DUCHY DOVOLENY?

Jsou kontakty s duchy dovoleny?

Ačkoliv Swedenborg sám se těšil takovému rozsáhlému a otevřenému kontaktu s duchovním světem, jaký v dějinách nemá obdoby, sám před vyhledávanými …

celý článek »

PŘÍRODNÍ JEVY, ČAS A „JÁ JSEM”

E. Kent Rogers

V Božské prozřetelnosti [E. Swedenborga] se dočteme: „Trvání myšlenky odpovídá stavu citové pohnutky, ze které pramení. () Čas je pouhým zdáním odvozeným ze stavu citové …

celý článek »

SYMBOLIKA KONCE MILÉNIA

z knihy Skryté milénium Stephena Koka

I západní společnost má své vlastní prorocké tradice, přestože se takto obvykle neoznačují. Vizionáři, mezi nimiž zaujímá nejpřednější místo středověký prorok Nostradamus a moderní …

celý článek »

SPOJENÍ ZEMĚ A NEBE

Z knihy Rev. W. F. Evanse
Nebeský úsvit aneb spojení země s nebem

Vesmír je rozdělen na vnější a vnitřní svět, svět materiální a duchovní, realitu smyslů a doménu myšlenek. Nebe je nutno hledat v tom druhém. Vypůjčme si myšlenku vyjádřenou Morusem, In …

celý článek »

Země ve vesmíru – Rev. Horn

Úvodní poznámky Když jsem začal sestavovat tento příspěvek, bylo mým úmyslem podělit se se čtenářem o dvě zajímavé stati na téma život na jiných planetách. I ve Swedenborgově teologii totiž

celý článek »
Nákupní košík