VELIKONOČNÍ DRAMA

Martin D. Krejza

Všichni více či méně známe velikonoční příběh. Podání jednotlivých evangelií se liší a v některých detailech si i vzájemně protiřečí. Zároveň však je každá jednotlivost nositelkou …

celý článek »

STVOŘENÍ V ŠESTI DNECH?

Christopher Hasler

Pro nás Evropany může být překvapením, že v USA je diskuse kolem biblického líčení stvoření světa stále horkým bramborem. Mělo by se ve školách vyučovat pouze tomu, co říká Bible…

celý článek »

LIDSKÁ PŘIROZENOST

Michael Stanley

Z čeho je člověk a svět stvořen – z Boha, z nějaké původní substance nebo z ničeho? Poslední možností se Swedenborg v její nejjednodušší podobě téměř nezabývá. Říká se, že svět ve své …

celý článek »

BOŽSTVÍ V ČLOVĚKU

Michael Stanley

Swedenborg zdůrazňoval tu vlastnost lidské přirozenosti, že je v ní neustále přítomno Božství jako Zdroj jejího života. Jaký to má na člověka vliv? Kdyby Bůh nebyl neustále přítomen ve …

celý článek »

DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA

pojetí znovuzrození podle E. Swedenborga
Zlo „já“ a účinná láska

Byli jsme stvořeni takovým způsobem, že vše, co chceme, myslíme a děláme, se nám jeví tak, jako by nám to bylo vlastní, a pocházelo to tedy z nás. Bez tohoto zdání bychom nebyli lidmi …

celý článek »

NÁDHERNÁ VIZE

Z knihy Nebeský úsvit, kapitola 4
W. F. Evans

Být v nebi znamená být ve stavu nebeské lásky. Do nebeského stavu můžeme být povzneseni pouze láskou. Není to poloha v prostoru bez lásky. Naše láska se stane nebeskou a projeví nebeské …

celý článek »

CÍL

z knihy Aim, autor Peter Rhodes

Autor v úvodu knihy píše: „Vnitřní neboli duchovní práce na sobě samém je něco, co děláme individuálně. Probíhá tiše uvnitř. Konáte-li ji, pravděpodobně si toho mnoho lidí nevšimne …

celý článek »

CESTA Z EGYPTA

Duchovní rozvoj prostřednictvím desatera
Ray a Star Silvermanovi

Různá světová náboženství nabízejí svým přívržencům širokou škálu barevných „map“ popisujících cestu k Bohu. V této knize se snažíme ukázat, že svatá písma různých náboženství …

celý článek »

BEZ ODMĚNY

Mark R. Carlson

Teologie doslovného smyslu Starého zákona je postavena na „smluvním“ vztahu s Bohem, který lze charakterizovat slovy: „Uděláš-li, co ti řeknu, odměním tě.“ Jeden z mnoha příkladů této myšlenky …

celý článek »

SYMBOLIKA EXISTENCE

W. Van Dusen z knihy Přítomnost jiných světů

Existuje jedno důležité znamení skutečnosti, že Swedenborg opravdu poznal vyšší světy. Jeho pohled na tento svět prodělal naprosto radikální proměnu. Před rokem …

celý článek »

SRDCE

Následující ukázkou z Ilustrované encyklopedie tradičních symbolů se dotýkáme skutečnosti, že symbolika jazyků nejrůznějších kultur, dob a náboženství vychází z jednoho společného, dnes již pozapomenutého prazákladu vlastního celému lidskému rodu

celý článek »

PROBUZENÍ ZE SMRTI A VSTUP DO VĚČNOSTI

z knihy Emanuela Swedenborga Nebe a peklo

Když tělo již není schopno vykonávat v přírodním světě své funkce souvztažné s myšlenkami a náklonnostmi ducha (které člověk má z duchovního světa), pak říkáme, že umírá. K tomu …

celý článek »
Nákupní košík